Toepassingen

Studenten van de HvA aan de slag met Primoforum

Interactief werkcollege

Op verzoek van een aantal studenten van een hogeschool heeft de docent gezocht naar een interactieve manier van werken. Tijdens het werkcollege kregen 24 studenten, verdeeld in 8 groepjes, een gevarieerde vragenset voorgeschoteld met Primoforum: open vragen, schrijf-oefeningen, multiple choice vragen en foto-opdrachten. Resultaat: de studenten waren zeer actief en co-operatief en de docent kon zich meer richten op de input en was minder bezig met ‘zenden’. Bijkomend voordeel was dat de studenten minder snel geneigd waren om met hun smartphone of laptop hun social media te checken. Eindoordeel van de studenten: snel, leuk en leerzaam.


Buurttop G250 in De Pijp, Amsterdam

Burgerparticipatie

Aan 250 burgers en bewoners van stadsdeel De Pijp in Amsterdam worden allerhande actuele zaken voorgelegd die problemen veroorzaken of juist kansen bieden. “Hoe gaan we hiermee om?” Dat was de centrale vraag. In een middag zijn met behulp van Primoforum 28 thema’s besproken, oplossingen en ideeën gegenereerd en tot slot hebben alle 250 deelnemers hierover gestemd. Een groot succes, ook omdat zowel jong als oud moeiteloos met de iPad aan de slag ging.


Bewoners en bedrijven praten over nieuwe bestemming tramremise

Multi-stakeholder sessie

Voor de nieuwbouw van een hogeschool moet een Plan van Eisen opgesteld worden door de architect. Niet eenvoudig, want er zijn nogal wat belangengroepen: studenten, docenten, bedrijven, stafdiensten, buurtbewoners en gemeente. Met deze belangengroepen in één zaal was er snel inzicht over de eisen en wensen en in hoeverre deze strijdig met elkaar waren. In een middag tijd is hetzelfde werk verricht waar de architect voorheen zeker drie dagen mee bezig was. 

 


Management Conference

Management meeting

Een multinational gebruikte Primoforum voor serious gaming tijdens een internationale bijeenkomst. Meer dan 100 managers uit verschillende delen van de wereld kwamen bijeen. Primoforum werd ingezet voor een vraagsessie: wat weten we eigenlijk van elkaar, van elkaars culturen en van al die verschillende landen/markten waarin we opereren? Heel veel, getuige de inzet van de teams, die in no time een rijke informatiestroom in gang zetten. 


Contact